• REVISION

  • REVISION

Hos oss kan du få hjälp av våra två auktoriserade revisorer som granskar företagets redovisning, förvaltning och årsredovisning. Vi har också flera kompententa revisions konsulter som finns där för dig vid frågor. Revisionen granskar ett företags redovisning och förvaltningen från en oberoende part.

Våra revisorer finns tillgängliga för dig i både Uddevalla, Trollhättan och Kungshamn. JDG har ett fokus på närhet till dig och vill finnas lättillgängliga. Av Daniel och Sara får du hjälp med revision i Uddevalla. Av Anna och Marie får du hjälp med revision i Trollhättan.

Även du som inte har krav på revision kan köpa den tjänst som ger stark trovärdighet åt företagets finansiella information och är ett bevis på att företaget har sin ekonomi i ordning.

Se det som en kvalitetssäkring för dina intressenter som banken, kunder och leverantörer! Men även en säkerhet för dig själv att ditt företag gör rätt för sig och följer de regler och lagar som finns.

Vill du att vi kontaktar dig gällande revision?