• REVISION

  • REVISION

Hos oss kan du få hjälp av våra två auktoriserade revisorer som granskar företagets redovisning, förvaltning och årsredovisning.

Även du som inte har krav på revision kan köpa den tjänst som ger stark trovärdighet åt företagets finansiella information och är ett bevis på att företaget har sin ekonomi i ordning.

Se det som en kvalitetssäkring för banken, kunder och leverantörer!