• BOKSLUT

  • Det här är vi

Bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, och vid behov justeras, för att skapa en mer rättvisande bild av bolagets gångna år.

Vi hjälper självklart även dig som bokfört själv under året men som vill ha lite hjälp när det kommer till bokslut och årsredovisning. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi all rapportering till Skatteverket och bolagsverket för att du som kund ska ha tid till annat.