Bokföring

Förenkla ditt företagande och låt oss ta hand om din bokföring.
Vi hjälper dig med den löpande bokföringen och kan efter dina behov anpassa våra tjänster för att passa just ditt företag.


Kanske vill du till exempel ha fullservice, hjälp med avstämning eller bara vill ha någon att bolla med. På JDG fixar vi ett paket med bokföring som passar just ditt bolag. Hos oss kan du som kund känna trygghet i att lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss.

Vi har många konsulter på olika kontor som kan sköta din redovisning beroende på vilket kontor som din verksamhet är närmast,
Uddevalla, Kungshamn eller Trollhättan. Vi tar oss också ann bolag på andra ställen i Sverige i och med våra digitala lösningar.

För oss är det naturligt att använda oss av det digitala verktyg som till exempel Ekonomiöversikt för att rapportera periodens siffror, därmed har du alltid tillgång till dina aktuella siffor. Det vill säga du har bra koll på företagets ekonomi och siffrorna nära till hands, vart du än befinner dig. Vidare har vi också vår kundportal för delning av viktiga dokument i enlighet med GDPR.

Vi ser till att arbetet utförs effektivt och arbetar enligt REKO för att bibehålla kvalitén. Oavsett om du är helt digital eller har
pärmar med din bokföring finns vi där för dig. Vi hjälper dig också utifrån dina och dina verksamhetsförutsättningar och anpassar våra tjänster för att passa varje kund.

JDG använder sig utav fastpris för den löpande bokföringen som utförs i samma omfattning varje månad. Detta för att ni alltid ska veta vad det
kostar och att du ska kunna kontakta oss vid frågor utan överraskningar.Kontakta oss
Vad är redovisning? Vet du vad skillnaden är mellan bokföring och redovisning? Inte? Låt oss förklara. Bokföring kallas den löpande hanteringen av kvitton, fakturor och underlag som sker löpande under verksamheten. Med andra ord är det anteckningar av ett företags affärstransaktioner. En affärstransaktion kan till exempel vara ett inköp eller en försäljning. Redovisning är ett större begrepp än bokföring som innefattar bokföringen men också all den redovisning av siffrorna som bokföringen genererar. Redovisningen kan till exempel innefatta rapporter, bokslut, analyser som en sammanfattning av ett bolags ekonomi. Sammanfattningsvis innefattar både bokföring och framförallt redovisning viktiga moment som vidare speglar företagets hälsa.

Vill du att vi kontaktar dig gällande bokföring?