Rådgivning inom Hållbarhetsfrågor

Genom att vi ständigt träffar olika branscher och organisationer lär vi oss väldigt mycket av er kunder och hur företagande ständigt och snabbt förändras.

Hållbarhetsfrågor är ett bra exempel på snabb förändring – många företag hör dagligen väldigt mycket om Hållbarhet men man har inte kommit fullt ut i sin egen organisation med ett aktivt arbete, varken internt eller externt ut mot sina kunder och andra intressenter.

Som företagare vet man kanske inte heller riktigt vad begreppet Hållbarhet innebär? Förutsättningarna är ju olika för oss alla. Plötsligt en dag så är ett aktivt hållbarhetsarbete ett krav för att överhuvudtaget kunna få vara med att lämna in det där anbudet för en kund eller för att kunna etablera sig på en marknad.

Hållbarhetsarbete måste man såklart själv ta ställning till som företagare och arbeta med i sin egen organisation. Det vi på JDG kan vara behjälpliga med utifrån vår kunskap, är vad det kan innebära med hållbarhetsfrågor och bistå med rådgivning. Det går inte bara att skapa en bild av att verksamheten arbetar aktivt med hållbarhet. Utan en plan och strategi behövs för att kunna styrka och mäta hur hållbarhetsarbetet utförs och efterföljs.

Många företag redovisar idag i sin årsredovisning en Hållbarhetsupplysning.

Större bolag avger en Hållbarhetsrapport som en del av den reviderade årsredovisningen vilket också framgår i Revisionsberättelsen. I dagens samhälle lär inte aspekten hållbarhet minska utan vikten i att redovisa sitt arbete har också en stor tyngd. Såväl på miljö som etiska och sociala aspekter.

Vi tycker det är oerhört roligt att arbeta med Hållbarhetsfrågor både internt inom JDG och med våra kunder. Tillsammans lär vi oss nytt hela tiden och utvecklas som företagare och personer.

De Globala målen för hållbar utveckling är oerhört viktiga för oss på JDG Revision och Redovisning AB och kan vi bistå med vår kunskap och hjälp tillbaka till er så gör vi det gärna!

Vi har stor kompetens i vår Marie som arbetat med hållbarhetsfrågor i en stor koncern. Tveka inte att kontakta oss på JDG Revision för att få råd i att starta upp eller bolla ert hållbarhetsarbete med oss!